Jata

Baza

Jata

Dynamika luk w drzewostanach mieszanych w rezerwacie Jata, 530-969.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

w ramach projektów kontynuowanych raz w roku

Gromadzone dane (atrybuty)

 • Rodzaj metodyki badań mogący przyjąć wartość prostokąty lub koła;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Obręb, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Numer powierzchni badawczej;
 • Azymut dla drzewa pomiarowego;
 • Odległość od drzewa pomiarowego w metrach;
 • Zwarcie;
 • Wariant;
 • Promień wyrażony w metrach, mogący przyjąć wartość 1 – 1,78 m, 2 – 5,64 m lub 3 – 8,92 m;
 • Faza wzrostu mogąca przyjąć wartość nalot, podrost, drzewostan młody lub drzewostan dojrzały;
 • Rodzaj pokrycia mogący przyjąć wartość mchy, nalot, zioła, siewki, podszyt, paprocie, ścioła, podrost lub odnow;
 • Udział procentowy pokrycia;
 • Pochylenie drzewa;
 • Przyrost wysokości;
 • Rodzaj uszkodzenia mogący przyjąć wartości: 0 – bez uszkodzeń, 1 – uszkodzenie pędu głównego (w tym roku – mróz, zgryzanie), 2 – wielokrotne zgryzanie przez zwierzynę, 3 – rakowate narośla na pniu, 4 – uszkodzenia mechaniczne, 5 – uszkodzenia powodowane przez gryzonie, 6 – uszkodzenia powodowane przez owady lub 7 – uszkodzenia powodowane przez grzyby;
 • Żywotność mogąca przyjąć wartość 1 – bardzo żywotne, 2 – normalnie żywotne, 3 – osłabione (potencjalnie wartościowe), 4 – zamierające lub 5 – martwe;
 • Wiek drzewa;
 • Pędy górne;
 • Żywotność mogąca przyjąć wartość 1 – bardzo żywotne, 2 – normalnie żywotne, 3 – osłabione (potencjalnie wartościowe), 4 – zamierające lub 5 – martwe;
 • Uszkodzenia;
 • Wiek drzewa;
 • Witalność mogąca przyjąć wartość 0 – drzewo witalne, 1- drzewo osłabione, 2 – drzewo uszkodzone lub 3 – drzewo silnie uszkodzone (obumierające);
 • Defoliacja;
 • Długość korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
 • Szerokość korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
 • Wysokość osadzenia korony w metrach, z dokładnością 2 miejsc po przecinku;
 • Numer luki;
 • Kategoria luki mogąca przyjąć wartości 1 – małe, 2 – średnie lub 3 – duże;
 • Powierzchnia maksymalna w metrach kwadratowych, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 • Powierzchnia minimalna w metrach kwadratowych, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 • Numer koła w luce.

Szacunkowa liczba rekordów

5699

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr hab. Doroty DobrowolskiejZakład Ekologii Lasu.

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr hab.Dorota Dobrowolska

Translate »