Siedliska leśne

Baza

Siedliska leśne

(BLP 375, NCR 375).

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Dane pomiarowe w terenie i laboratorium. Baza zamknięta, nie będzie zasilana nowymi danymi.

Gromadzone dane (atrybuty)

 • numer powierzchni;
 • dzielnica przyrodniczo-leśna;
 • mezoregion;
 • nadleśnictwo;
 • obreb;
 • oddzial;
 • wariant uwilgotnienia siedliska;
 • stan siedliska;
 • teren;
 • forma terenu;
 • wysokość nad poziomem morza;
 • nachylenie terenu;
 • kierunek nachylenia względem stron świata;
 • utwór geologiczny – rodzaj gleby;
 • zbiór gatunków drzew i krzewów na danej powierzchni;
 • stopien występowania wody gruntowej lub opadowej;
 • poziom występowania pierwszego lustra wody gruntowej;
 • typ próchnicy;
 • typ i podtyp gleby;
 • typ pokrywy gleby;
 • % zwarcia warstwy a1 – d;
 • data zdjęcia fitosocjologicznego;
 • pozycja poziom diagnostyczny;
 • numer pozycji poziomu;
 • głębokość pobrania próbki glebowej;
 • grupa mechaniczna / grupa uziarnienia metodą areometryczną w modyfikacji Prószyńskiego;
 • odczyn gleby w wodzie metodą elektrometryczną;
 • odczyn gleby w kwasie solnym metodą elektrometryczną;
 • zawartość węglanu wapnia, aparatem Scheiblera (%);
 • kwasowość hydrolityczna, metodą Kappena [me/100g];
 • Suma zasad wymiennych, metodą Kappena [me/100g];
 • Stopień nasycenia gleby zasadami [%];
 • zawartość kationów potasu w roztworze octanu amonu o stężeniu 1 mol * dm3 [me/100g];
 • zawartość kationów wapnia w roztworze octanu amonu o stężeniu 1 mol * dm3 [me/100g];
 • Zawartość kationów magnezu w roztworze octanu amonu o stężeniu 1 mol * dm3 [me/100g];
 • Zawartość kationów sodu w roztworze octanu amonu o stężeniu 1 mol * dm3 [me/100g];
 • Suma kationów wymiennych o charakterze zasadowym;
 • Wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami o charakterze zasadowym [%];
 • Zawartość węgla organicznego , metodą zmodyfikowaną Tiurina lub Springera [%];
 • Zawartość azotu ogólnego w poziomach próchnicznych, metodą zmodyfikowaną Kiejdahla [%];
 • stosunek węgla do azotu, wyliczane;
 • zawartość fosforu,potasu, wapnia, manganu, magnezu, sodu;
 • glin wymienny, metodą Sokołowskiego [mg/100g];
 • zawartość przyswajalnego fosforu, metodą Egnera-Riehma [mg/100g];
 • zawartość przyswajalnego tlenku potasu, metodą Egnera-Riehma [mg/100g];
 • Zawartość  łatwo przyswajalnego tlenku wapnia, metodą Kirsanowa [mg/100g];
 • Zawartość przyswajalnego tlenku magnezu, metodą Schachtschabela[mg/100g];
 • Stosunek wapnia do magnezu, wyliczane;
 • Stosunek wapnia do potasu, wyliczane;
 • Stosunek wapnia do sodu, wyliczane;
 • stosunek węgla do fosforu, wyliczane;
 • stosunek potasu do magnezu, wyliczane;
 • gatunek drzewa lub krzewu;
 • udział gatunku panującego w drzewostanie, skala 1-10;
 • wiek gatunku panującego;
 • Bonitacja drzewostanu, na podstawie gatunku panującego;
 • wysokość górna drzewostanu, na podstawie gatunku panującego;
 • Udział gatunku domieszkowego w pierwszym piętrze drzewostanu;
 • Udział gatunku domieszkowego w drugim piętrze drzewostanu;
 • Udział gatunku panującego w podroście drzewostanu;
 • Udział gatunku panującego w podszycie drzewostanu;
 • Udział gatunku panującego w nalocie;
 • pozycja poziom diagnostyczny (gleby);
 • Pokrycie terenu przez gatunek, wg skali Braun-Blanqueta.

Szacunkowa liczba rekordów

231862

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Adama CieśliZakład Ekologii Lasu.

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr. inż. Adam Cieśla

Translate »