Buk

Baza

Buk

Zmienność gatunków lasotwórczych na granicy ich naturalnego występowania w Polsce w świetle prawdopodobnych zmian klimatycznych oraz konsekwencje tych zmian dla gospodarki leśnej (etap I - buk zwyczajny Fagus sylvatica L.), BLP-266.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Dane laboratoryjne, baza zamknięta

Gromadzone dane (atrybuty)

 • Faza wzrostu drzewostanu mogąca przyjąć wartość nalot, podrost, drzewostan młody lub drzewostan stary;
 • Numer powierzchni badawczej;
 • Pochodzenie drzewostanu mogące przyjąć wartość naturalne lub sztuczne;
 • Materiał badawczy mogący przyjąć wartość sadzonka lub próbka gleby;
 • RDLP, Nadleśnictwo, Leśnictwo, Oddział, Adres;
 • Numer sadzonki;
 • Wysokość sadzonki w cm;
 • Wiek sadzonki w latach;
 • Rodzaj okapu;
 • Grubość w szyjce korzeniowej w cm;
 • Przyrost roczny pędu głównego w cm;
 • Sucha masa aparatu asymilacyjnego w gramach;
 • Sucha masa strzałki w gramach;
 • Sucha masa części nadziemnej w gramach;
 • Sucha masa systemu korzeniowego w gramach;
 • Numer korzenia;
 • Długość korzenia w cm, z dokładnością jednego miejsca po przecinku;
 • Liczba mikoryz żywych;
 • Liczba mikoryz martwych;
 • Liczba niemikoryzowych;
 • Liczba mikoryz żywych na 1 cm korzenia, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 • Liczba mikoryz martwych na 1 cm korzenia, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku;
 • Numer drzewa wskazanego do badania;
 • Pierśnica (średnica na wys. 1,3 m) drzewa w cm;
 • Wiek drzewa w latach;
 • Numer badanej próbki;
 • Warstwa gleby w badanej próbce mogąca przyjąć wartość 0-5 cm lub 5-15 cm;
 • Numer frakcji grubości korzeni mogący przyjąć wartość <2 mm, 2-5 mm, 5-10 mm, 10-20 mm, >10 mm lub >20 mm;
 • Sucha masa korzeni gatunku głównego w gramach, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Sucha masa korzeni domieszek w gramach, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Sucha masa korzeni martwych w gramach, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Gęstość korzeni gatunku głównego w g/100cm3, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Gęstość korzeni domieszek w g/100cm3, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Gęstość korzeni martwych w g/100cm3, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Biomasa korzeni gatunku głównego w g/m2, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Biomasa korzeni domieszek w g/m2, z dokładnością trzech miejsc po przecinku;
 • Nekromasa korzeni w g/m2, z dokładnością trzech miejsc po przecinku.

Szacunkowa liczba rekordów

2406

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Doroty GrygorukZakład Ekologii Lasu.

Źródło danych

Zakład Ekologii Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Dorota Grygoruk

Translate »