Zbiór entomologiczny

Baza

Zbiór entomologiczny

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Na bieżąco, w miarę pojawiania się nowych okazów

Gromadzone dane (atrybuty)

 • Nazwa jednostki poniżej gatunku;
 • Oznaczenie rangi (podgatunek, odmiana, forma);
 • Rok opisu taksonu;
 • Liczba osobników;
 • Stadium rozwojowe (stadium larwalne, poczwarka) okazu(ów);
 • Data oznaczenia;
 • Data weryfikacji oznaczenia;
 • Zwykle przydatne dla właściciela kolekcji (np. uszkodzony, do sprawdzenia etc.);
 • Typ konserwacji (na szpilce, alk. 70%, alk. 96% etc.);
 • Czy jest preparat genitalny? (T/N);
 • Typ preparatu;
 • Płeć okazu(ów);
 • Nazwa lokalizacji w oryginalnym brzmieniu z publikacji;
 • Kategoria typu obszaru chron. (np. park narodowy, rezerwat);
 • Region geograficzny;
 • Makroregion Polski;
 • Województwo/prowincja;
 • Powiat/hrabstwo;
 • lokalizacja, gmina;
 • Szer. geogr. w stopniach dzies.;
 • Dł. geogr. w stopniach dzies.;
 • Stopień dokładności współrzędnych, podany w metrach;
 • Wysokość n.p.m.;
 • Indywidualne oznaczenie miejsca zbioru/obserwacji – do wykorzystania na potrzeby własne właściciela bazy;
 • Bezpośrednie otoczenie obiektu w momencie zbioru/obserwacji (np. pod kamieniami, pod korą, na liściu, w kwiatach etc.);
 • Rok stwierdzenia lub pierwszy rok zakresu;
 • Miesiąc stwierdzenia lub pierwszy miesiąc zakresu;
 • Stadium;
 • Zdarzenie dotyczące danego stadium (np. rodzaj linienia/oprzęd/wyjście z badyla);
 • Data zdarzenia;
 • Pokarm (de facto często pole taksonu powiązanego z przyległościami).

Szacunkowa liczba rekordów

1775

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Tomasza JaworskiegoZakład Ochrony Lasu.

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jaworski

Translate »