Paweł Zarzyński

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Zakład Mikologii i Fitopatologii Leśnej, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-766 Warszawa, Polska, Fax +48 22 59 38 154, e-mail: pawel.zarzynski@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Identyfikacja i analiza ilościowa substancji o charakterze fenolowym naturalnie występujących w drewnie wybranych gatunków drzew europejskich i egzotycznych

Identification and quantitative analysis of phenolic compounds naturally occuring in wood of selected European and exotic tree species

Autorzy: Zarzyński P.

Wpływ iniekcji wybranych substancji fenolowych do pni żywych drzew na rozkład drewna powodowany przez grzyby

The influence of phenolic compounds injections to the stems of living trees on wood decay caused by fungi

Autorzy: Zarzyński P.

Translate »