Wojciech Różański

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Bioróżnorodności Leśnej, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zróżnicowanie roślinności leśnej Nadleśnictwa Herby

Differentiation of forest vegetation in the Herby Forest District

Autorzy: Paweł Domagała P., Bodziarczyk J., Różański W.

Translate »