Jan Bodziarczyk

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Instytut Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Tel. +48 12 66251220; e-mail: rlbodzia@cyf-kr.edu.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Translate »