Wpływ czynników przyrodniczych i terminu odstrzału na masę tuszy sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.)

Effect of environmental factors and time of shooting on carcass weight of European roe deer (Capreolus capreolus L.)

Autorzy

  • Paweł Janiszewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Oczapowskiego 5, 10–719 Olsztyn, Fax 0–89 5234442; janisz@uwm.edu.pl
  • Tomasz Daszkiewicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Oczapowskiego 5, 10–719 Olsztyn
  • Vladimir Hanzal Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Oczapowskiego 5, 10–719 Olsztyn

Abstrakt

The aim of the study was to characterize the carcass weight of the European roe deer shot during four hunting seasons (2001/2002 – 2004/2005) in five provinces of northern Poland. The total number of animals evaluated in all seasons was 43 818, including 18 205 bucks, 19 763 hinds and 5 850 fawns. The average carcass weight was respectively 16.6 kg, 16.5 kg and 11.2 kg. The heaviest animals were shot in the Provinces of Podlasie and Warmia & Mazury (eastern part of research area), whereas the lightest ones – in the Provinces of Western Pomerania and Pomerania (western part of research area). Higher carcass weight was recorded in the regions dominated by arable land and lower – in the regions dominated by forest. The body weight of bucks, hinds and fawns varies throughout the hunting season. The males reached the highest body weight in July, while the females and the young in December.

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »