Vladimir Hanzal

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Oczapowskiego 5, 10–719 Olsztyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ czynników przyrodniczych i terminu odstrzału na masę tuszy sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.)

Effect of environmental factors and time of shooting on carcass weight of European roe deer (Capreolus capreolus L.)

Autorzy: Janiszewski P., Daszkiewicz T., Hanzal V.

Translate »