Natalia Cierniak

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Leśnictwa
ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Elastyczność cenowa popytu na drewno sosnowe sprzedawane na rynku detalicznym surowca drzewnego na przykładzie RDLP w Zielonej Górze

Price elasticity of pinewood demand on the retail timber market: an example from the Regional Directorate of State Forests in Zielona Góra

Autorzy: Adamowicz K., Cierniak N.

Translate »