Krzysztof Adamowicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Ekonomiki Leśnictwa
ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
Tel. +48 61 8484686, fax +48 61 8484685, e-mail: adamowic@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiany popytu na sortymenty wielkowymiarowe sosnowe na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze w latach 1995–2005

An assessing quantitative changes in demand for large-sized pine assortments in the area administered by the Regional Directorate of State Forests, Zielona Góra, between 1995–2005

Autorzy: Adamowicz K.

Elastyczność cenowa popytu na drewno sosnowe sprzedawane na rynku detalicznym surowca drzewnego na przykładzie RDLP w Zielonej Górze

Price elasticity of pinewood demand on the retail timber market: an example from the Regional Directorate of State Forests in Zielona Góra

Autorzy: Adamowicz K., Cierniak N.

Ocena tempa zmian kosztów produkcji drewna „przy pniu” i cen surowca drzewnego w latach 2001–2009 na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Evaluating variation in logged timber costs and raw timber prices during the period, 2001-2009, for the Regional Directorate of the State Forests in Zielona Góra

Autorzy: Adamowicz K., Kaciunka H.

Wybrane aspekty kształcenia w zawodzie „operator maszyn leśnych” w świetle badań ankietowych

Educational aspects of the profession of "forest machinery operator" in view of survey results

Autorzy: Rutkowska A., Adamowicz K.

Translate »