Elastyczność cenowa popytu na drewno sosnowe sprzedawane na rynku detalicznym surowca drzewnego na przykładzie RDLP w Zielonej Górze

Price elasticity of pinewood demand on the retail timber market: an example from the Regional Directorate of State Forests in Zielona Góra

Autorzy

  • Krzysztof Adamowicz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Ekonomiki Leśnictwa
    ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
    Tel. +48 61 8484686, fax +48 61 8484685, e-mail: adamowic@up.poznan.pl
  • Natalia Cierniak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Leśnictwa
    ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Abstrakt

This paper presents the results of analyses of the pinewood trade on the retail timber market for 20 forest districts situated within the administrative boundary of the Regional Directorate of State Forests in Zielona Góra. Changes in 1995–2005 in the demand for three basic timber types sold on the retail timber market as well as the dynamics of their prices and volume are presented. In the analyzed period, demand for the medium-size timber was elastic and for small-size timber – constant. The sales volume of wood was determined by the price level for each timber assortment. The timber market is characterized by a low elasticity.

DOI 10.2478/v10111-011-0019-4
Source Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2011, Vol. 72 (2): 191–196
Print ISSN 1732-9442
Online ISSN
2082-8926
Type of article
Scientific report
Original title
Elastyczność cenowa popytu na drewno sosnowe sprzedawane na rynku detalicznym surowca drzewnego na przykładzie RDLP w Zielonej Górze
Publisher Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland
Date June, 2011

in Polish:

Translate »