Stefan Tarasiuk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wzrost szczepów lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) na plantacji nasiennej w Nadleśnictwie Susz

The growth of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) clones in a seed orchard in the Susz Forest District

Autorzy: Ludwikowska A., Kowalkowski W., Tarasiuk S.

Translate »