Agata Ludwikowska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa
Tel. +48 22 59 38 115, e-mail: agata_ludwikowska@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wzrost szczepów lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) na plantacji nasiennej w Nadleśnictwie Susz

The growth of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) clones in a seed orchard in the Susz Forest District

Autorzy: Ludwikowska A., Kowalkowski W., Tarasiuk S.

Translate »