Wojciech Kowalkowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul Wojska Polskiego 71A, 60-625 Poznań, Polska
Tel. +48 61 8487743, e-mail: wojkowal@up.poznan.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wzrost szczepów lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) na plantacji nasiennej w Nadleśnictwie Susz

The growth of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) clones in a seed orchard in the Susz Forest District

Autorzy: Ludwikowska A., Kowalkowski W., Tarasiuk S.

Wyniki 18-letniego doświadczenia proweniencyjnego z bukiem zwyczajnym (Fagus sylvatica L.) w Nadleśnictwie Łobez

The results of an 18–year old beech trees (Fagus sylvatica L.) provenance trial in the Łobez Forest District

Autorzy: Kowalkowski W.

Porównanie odnowień sosny zwyczajnej powstałych z siewu i sadzenia w różnych terminach

Comparing Scots pine regeneration established by sowing and planting at various times of year

Autorzy: Barzdajn W., Kowalkowski W., Tomczak R.

Translate »