Wojciech Gil

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Szkody wyrządzone przez gołoledź i śnieg na przykładzie Nadleśnictwa Herby, na tle panujących warunków pogodowych w styczniu 2010 roku

Assessment of damage to trees in the Herby Forestry District caused by glazed frosts and snow during severe weather in January 2010

Autorzy: Urban G., Gil W., Zachara T.

Translate »