Emilia Wysocka-Fijorek

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Geomatyki
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7153813, e-mail: e.wysocka-fijorek@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Emilia Wysocka-Fijorek
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wspomnienie o śp. Profesorze Andrzeju Klocku (1936–2023)

Memories of the late Professor Andrzej Klocek (1936–2023)

Autorzy: Wysocka-Fijorek E.

Translate »