Dwa stypendia Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2024 r. przyznane pracownikom Instytutu Badawczego Leśnictwa

W ogłoszonych wynikach postępowania w sprawie przyznania stypendiów Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2024 r. (edycja 19) dwóch pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa znalazło się w gronie wyróżnionych laureatów.

Są nimi: dr Mariusz Ciesielski z Zakładu Geomatyki, dr Miłosz Tkaczyk z Zakładu Ochrony Lasu.

dr Mariusz Ciesielski, Zakład Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

dr Miłosz Tkaczyk, Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa

W danej dyscyplinie naukowej rekomendowano przyznanie nie więcej niż 5 stypendiów i nie więcej niż 1 stypendium dla doktoranta.
W każdej dyscyplinie utworzono dwa osobne rankingi dyscyplinowe:

  • pierwszy – dla osób posiadających stopień doktora, nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora oraz dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym,
  • drugi – dla samych doktorantów.

Mając na uwadze listy rankingowe wniosków dla poszczególnych dyscyplin oraz grup młodych naukowców, Minister Nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 228 młodym naukowcom oraz 32 doktorantom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane w wyniku przeprowadzonej przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Serdecznie gratulujemy!

Translate »