dr inż. Miłosz Tkaczyk

Telefon

+48 22 7150 564

E-mail

M.Tkaczyk@ibles.waw.pl

Stanowisko

Adiunkt

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Ochrony Lasu

Adres

ulica Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek "C"
Pokój nr 120

Profil Autora Miłosz Tkaczyk
ORCID
Profile społecznościowe

           

  • Choroby bakteryjne drzew leśnych
  • Fitopatologia leśna
  • Zastosowanie biostymulatorów w ochronie szkółek leśnych
  • Modelowanie i prognozowanie występowania szkodliwych grzybów, lęgniowców i bakterii
  • Identyfikacja organizmów patogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem lęgniowców i bakterii

2019 i 2022
National Forest Centre, Banská Štiavnica, Słowacja.
2019
Mendel University in Brno, Brno, Czechy.

2018
Uzyskanie tytułu doktora nauk leśnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa, praca pt. „Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej”.
2016
Studia Podyplomowe: Systemy Informacyjne i Analiza Danych, SGGW w Warszawie.
2012
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie.

  • PROZEL „Prognozowanie zagrożenia ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2018–2022.
  • „Oznaczanie sprawców chorób i szkodników drzew leśnych”, na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 2020-2021.
  • „Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2017-2021” , na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, 2017-2021.
  • HESSOF „Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP”, LIFE 11 ENV/PL/459, 2013-2018.
Translate »