Konferencja pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie w Puszczy Piskiej”

  

Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie w Puszczy Piskiej", która odbędzie się 7 grudnia 2022 r. w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, budynek B, sala konferencyjna oraz online: 

https://zoom.us/j/96175915639?pwd=TlZPMWJYMHJ3WStjNzUrRnRnTUx2dz09

Identyfikator spotkania: 961 7591 5639

Kod dostępu: 182278

 Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczego pt. „Przyrodniczo-ekonomiczny monitoring naturalnej i sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002 r. etap III” finansowanego ze środków Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Celem konferencji jest przedstawienie wyników wieloletnich badań prowadzonych na terenie Puszczy Piskiej. W lipcu 2002 r. w wyniku huraganowych wiatrów doszło do uszkodzenia drzewostanów sosnowych na znacznym obszarze północno-wschodniej Polski. Najbardziej zaburzone zostały lasy Puszczy Piskiej. Decyzją Ministra Środowiska podjęto decyzję o utworzeniu Lasu Ochronnego Szast na powierzchni 475 ha na terenie Nadleśnictwa Pisz. Las Ochronny Szast został wyłączony spod gospodarki leśnej i od chwili jego utworzenia nie prowadzono żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Obszar ten stał się doskonałym poligonem badawczym służącym do obserwacji procesów naturalnej regeneracji lasu. Jednocześnie w pozostałych drzewostanach Puszczy Piskiej prowadzono normalną gospodarkę leśną. Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi interdyscyplinarne badania w Nadleśnictwie Pisz od 2005 r. Badaniami objęto Las Ochronny Szast oraz drzewostany gospodarcze. Zapraszamy nie tylko do wysłuchania referatów, ale także do dyskusji na temat celowości pozostawiania obszarów zaburzonych do naturalnej sukcesji, potrzeby ochrony upraw przed roślinożercami i leśnictwa bliskiego naturze.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji (osobiście czy online) do 18.11.2022 r. na adres b.pawlak@ibles.waw.pl

 
Program konferencji

11.00-11.15 Powitanie uczestników – prof.  dr hab. Jacek Hilszczański Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz prof. dr hab. Dorota Dobrowolska koordynator projektu.

11.15-11.35 Wiesław Fałtynowicz, Hanna Fałtynowicz – Dynamika porostów na powierzchniach pohuraganowych w Puszczy Piskiej  

11.35-11.55 Andrzej Szczepkowski, Anna Kujawa, Marek Wołkowycki  Grzyby nadrzewne i nadrewnowe w drzewostanach pohuraganowych Puszczy Piskiej

11.55-12.15 Janusz Czerepko, Adam Cieśla, Radosław Gawryś, Grażyna Olszowska – Regeneracja fitocenozy i gleby w kontynentalnym borze sosnowym świeżym po huraganie

12.15-12.35 Jerzy Gutowski, Krzysztof Sućko  Chrząszcze (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w Puszczy Piskiej

12.35-12.55 Sławomir Ślusarski – Występowanie szkodliwych owadów na powierzchniach pohuraganowych w Puszczy Piskiej

12.55-13.10 Przerwa kawowa

13.10-13.30 Katarzyna Sikora  Wpływ zabiegu biologicznego na ograniczanie chorób korzeni w młodnikach sosnowych – retrospekcja i perspektywy

13.30-13.50 Michał Żmihorski – Monitoring ptaków na powierzchniach pohuraganowych w Puszczy Piskiej

13.50-14.10 Dorota Dobrowolska, Bogdan Pawlak, Leszek Bolibok – Sukcesja naturalna w Lesie Ochronnym Szast 

14.10-14.30 Leszek Bolibok, Jakub Borkowski, Dorota Dobrowolska  Wpływ różnych metod pielęgnowania w okresie czyszczeń późnych na cechy biometryczne dębów wysadzonych na placówkach

14.30-14.50 Adam Kaliszewski – Ekonomiczny monitoring sztucznej regeneracji lasu w Nadleśnictwie Pisz po huraganie w 2002

14.50-15.20  Dyskusja

15.20-15.30  Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.30 – Obiad

Szczególy
  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3
  • Termin: 7 grudzień 2022 11:00 – 7 grudzień 2022 15:30
  • Opiekun: mgr inż. Bogdan Pawlak
  • telefon: 22 7150 418
  • e-mail: b.pawlak@ibles.waw.pl
Konferencja naukowa pt. „Regeneracja lasu po wiatrołomie„. Konferencja organizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” (nr projektu DKN/SP/550064/2022).
Translate »