Struktura

Dyrekcja

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek Hilszczański
E-mail      J.Hilszczanski@ibles.waw.pl
Profil naukowca

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL
E-mail     K.Sterenczak@ibles.waw.pl
Profil naukowca

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
dr hab. Piotr Gołos
E-mail     P.Golos@ibles.waw.pl
Profil naukowca
Główny Księgowy
mgr Marcin Grotek

Telefon     22 7150 636
                  +48 601 568 400
E-mail      M.Grotek@ibles.waw.pl

Budynek „B”
Pokój nr 132

Sekretariat
Anna Głowacka-Mońko

E-mail              A.Glowacka@ibles.waw.pl
Telefon                22 7150 602, 212
                          +48 724 655 455
Fax                         22 7150 397
                           Budynek „B”
                           Pokój nr 139

Zakłady naukowe

Zakład Ekologii Lasu

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr inż. Adam Cieśla
Z-ca kierownika dr inż. Radosław Gawryś
Telefon+48 22 7150 537
Faks +48 22 7150 507
E-mail zel@ibles.waw.pl
 

Budynek „C”
Pokój nr 9

Czytaj więcej 
Zakład Geomatyki

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr hab. Krzysztof Stereńczak
Telefon  +48 22 7150 570
Faks+48 22 7150 397
E-mailzgm@ibles.waw.pl
 Budynek „B”
Pokój nr 237
Czytaj więcej 
Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr inż. Wojciech Gil
Telefon+48 22 7150 470
Faks+48 22 7200 397
E-mailzhl@ibles.waw.pl
 

Budynek „F”
Pokój nr 111

Czytaj więcej 
Zakład Lasów Górskich

Kontakt (sekretariat)

Kierownikprof. dr hab. Wojciech Grodzki
Telefon +48 12 252 8211
Faks+48 12 252 8202
E-mailzlg@ibles.waw.pl
 Pokój nr 11
Czytaj więcej 
Zakład Lasów Naturalnych

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr hab. Rafał Paluch
Z-ca kierownikadr Izabela Sondej
Telefon +48 85 681 2396 wew. 32
Faks+48 85 681 2203
E-mailzln@ibles.waw.pl                 
 Pokój nr 12
Czytaj więcej 
Zakład Ochrony Lasów 

Kontakt (sekretariat)

Kierownikprof. dr hab. Iwona Skrzecz
Telefon+48 22 7150 501
Faks+48 22 7200 397
E-mailzol@ibles.waw.pl
 Budynek „B”
Pokój nr 115
Czytaj więcej 
Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi 

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr hab. Adam Kaliszewski
Z-ca kierownikadr inż. Marek Jabłoński
Telefon+48 22 7150 662
Faks+48 22 7153 837
E-mailzzz@ibles.waw.pl
 Budynek „B”
Pokój nr 222
Czytaj więcej 
Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr inż. Anna Kowalska
Telefon+48 22 7150 511
Faks+48 22 7150 539
E-maillcs@ibles.waw.pl
Czytaj więcej 
Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Kontakt (sekretariat)

Kierownikdr hab. Ryszard Szczygieł
Telefon+48 22 7150 430
Faks+48 22 7200 397
E-mailppoz@ibles.waw.pl
Czytaj więcej 

Komórki organizacyjne administracyjno-ekonomiczne i obsługowe

Kierownik
mgr Małgorzata Brzozowska
E-mailM.Brzozowska@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 627
+48 607 172 532
 Budynek „B”
Pokój nr 137
Kierownik 
dr inż. Joanna Szewczykiewicz
E-mail  J.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl
Telefon +48 22 7150 612

 

Kierownik
mgr Marcin Grotek
E-mailM.Grotek@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 636
+48 601 568 400
 Budynek „B”
Pokój nr 132
Kierownik
lic. Rafał Mitlejner
E-mail R.Mitlejner@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 311
+48 727 499 588
 Budynek „B”
Pokój nr 101

Samodzielne stanowiska

Kierownik 
mgr inż. Adam Kaszkiel
E-mail  A.Kaszkiel@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 468
Czas pracyśroda, godz. 730-1530
 Budynek „B”
Pokój nr 108
Kierownik
mgr Monika Gutman
E-mailM.Gutman@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 693
 

Budynek „B”
Pokój nr 106

Kierownik
mgr inż. Sławomir Glina
E-mailS.Glina@ibles.waw.pl
Telefon+48 22 7150 333
+48 601 484 900
 Budynek „B”
Pokój nr 121

Kierownik ds. Informacji Niejawnych (OI)

Kierownik
mgr Kamila Jurkowska
E-mailPOIN@ibles.waw.pl
Telefon komórkowy+48 535 854 595
 

Budynek „B”
Pokój nr  108

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Kierownik

mgr inż. Marcin Sołtan

E-mailIOD@ibles.waw.pl
Telefon komórkowy+48 22 7150 332
 

Budynek „B”
Pokój nr 121

Kolegium Wydawnicze

 

Przewodniczący

Dr hab. Krzysztof Stereńczak

E-mail

K.Stereńczak@ibles.waw.pl

 

Prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Redaktor naczelny „Leśnych Prac Badawczych”
E-mailW.Grodzki@ibles.waw.pl
  
Dr hab. Małgorzata Sułkowska
Redaktor naczelna „Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry”
E-mailM.Sulkowska@ibles.waw.pl
  
Dr inż. Wojciech Gil
E-mailW.Gil@ibles.waw.pl
  
Dr inż. Joanna Szewczykiewicz
E-mailJ.Szewczykiewicz@ibles.waw.pl

 

PEFC Polska (Biuro)

Pełnomocnicy Dyrektora (PD)

Prof. dr hab. Dorota Hilszczańska
Pełnomocnik Dyrektora IBL
ds NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH – Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich

Mgr inż. Sławomir Glina
Pełnomocnik Dyrektora IBL
ds OBRONNOŚCI

Dr hab. Małgorzata Sułkowska
Pełnomocnik Dyrektora IBL
ds. RÓWNOŚCI PŁCI

Organizacje pracownicze

NSZZ „Solidarność”

Czytaj więcej

Związek Leśników Polskich

Czytaj więcej

Translate »