Leśne Centrum Informacji

Leśne Centrum Informacji – Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki,

  • Poddziałanie 2.3.1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki,
  • Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej,
  • Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

Termin realizacji projektu: od 01.09.2010 do 30.04.2014

Translate »