Nagrody im. Adama Loreta dla pracowników IBL

Już po raz 12. wręczono nagrody im. Adama Loreta. – To wyjątkowe wyróżnienie dla osób, które są oddane swojej pracy, dla których jest ona pasją – powiedziano podczas uroczystości 25 czerwca br. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

– Szczególna jest postać, której imię nosi ta nagroda. To symbol, postać, której nazwiskiem posługujemy się na co dzień, wspominając początki Lasów Państwowych. Adam Loret jest osobą niezwykle ważną dla państwa polskiego i dla nas, leśników – podkreślił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP. – Patrzę na Lasy Państwowe przez pryzmat ludzi, którzy tu pracują. To, że mamy ambitnych, wartościowych pracowników, z pasjami, zainteresowaniami, przekłada się na jakość ich pracy na rzecz Lasów. Nagroda ta jest ogromnym wyróżnieniem, dlatego szczególnie gratuluję laureatom.

Do edycji konkursu za 2018 r. łącznie napłynęło 49 zgłoszeń (29 w roku poprzednim) na 44 kandydatów (22 w roku poprzednim).

Osoby nagrodzone

Osoby nagrodzone i wyróżnione w tegorocznej edycji Nagrodzeni i wyróżnieni w tegorocznej edycji Dorocznej Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta (fot. Filip Kaczanowski)

W tym roku kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. Arkadiusza Bruchwalda w pierwszej kategorii nagrodę główną przyznała Kazimierzowi Nóżce i Marcinowi Scelinie. Prowadzący profil Nadleśnictwa Baligród statuetkę otrzymali za umiejętność łączenia profesjonalizmu z autentycznością, humorem i zdrowym dystansem do siebie.

W drugiej kategorii, za pracę naukową dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa, nagrodę główną otrzymał zespół projektowy pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka, zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa za projekt REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach”. Członkowie zespołu zdecydowali o przekazaniu nagrody na rzecz Fundacji Pomocy Leśnikom, o czym poinformował dr hab. Krzysztof Stereńczak.

W trzeciej kategorii – „Człowiek Roku Polskich Lasów” nagrodą główną uhonorowano prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego za pracę naukową i zaangażowanie w debatę społeczną, której celem było wyjaśnienie szerokiej opinii publicznej problematyki czynnej ochrony lasu. W imieniu laureata nagrodę odebrał dr hab. Krzysztof Stereńczak.

Po raz pierwszy nagrodę im. Adama Loreta przyznano w 2001 r. (nagrody wręczano do 2009 r.). Nagroda ustanowiono celem upamiętnienia osoby i postawy Adama Loreta, pierwszego dyrektora naczelnego Lasów Państwowych, wybitnego leśnika, patrioty, reformatora i twórcy struktur polskiego leśnictwa, który położył podwaliny pod nowoczesną wielofunkcyjną gospodarkę leśną, podkreślając „wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturalne korzyści, płynące z niej dla kraju”.

Celem nagrody jest popularyzacja idei wielofunkcyjnej zrównoważonej gospodarki leśnej, polskiego modelu leśnictwa, wiedzy o środowisku leśnym, misji, roli oraz kształtowanie korzystnego wizerunku Lasów Państwowych.

Po kilkuletniej przerwie, w 2016 r., ogłoszono kolejną edycję konkursu . W tym roku nagrody przyznano według nowej formuły, nowością jest możliwość ubiegania się o nagrodę pracownicy Lasów Państwowych.

Źródło: https://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/aktualnosci/przyznano-nagrody-im-adama-loreta

Translate »