Obchody 90-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa

W dniach 10 i 11 grudnia 2020 r. odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa.

90-lecie powstania Instytutu Badawczego Leśnictwa

Historia i tradycja Instytutu sięga 1930 roku, kiedy to powołano do życia Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, przekształcony cztery lata później w Instytut Badawczy Lasów Państwowych, a po II wojnie światowej przemianowany na Instytut Badawczy Leśnictwa. Od momentu powstania Instytut konsekwentnie realizuje naukową misję, rozwijając badania wzbogacające wiedzę niezbędną do prowadzenia gospodarki leśnej, a także jest miejscem, gdzie historia łączy się z teraźniejszością, a nauka z praktyką, współdziałając na rzecz polskich lasów.

Obchody związane z Jubileuszem 90-lecia istnienia Instytutu odbyły się na terenie głównej siedziby w Sękocinie Starym 11 grudnia br. Dyrekcja Instytutu w osobach: prof. dr hab. Jacek Hilszczański, dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL i dr hab. Piotr Gołos złożyli kwiaty pod pomnikiem inż. Jana Teodora Hausbrandta – założyciela i pierwszego Dyrektora IBL, zamordowanego w 1940 r. przez NKWD w Katyniu.

Okolicznościową modlitwę przy pomniku pierwszego dyrektora IBL odmówił Proboszcz ks. prałat Wiktor Ojrzyński, Dziekan Duszpasterzy Leśników.

modlitwa przy pomniku
modlitwa przy pomniku

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 11 grudnia br., w budynku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym IBL w Sękocinie Starym. Ze względu na pandemię COVID-19 obchody jubileuszu nie mogły odbyć się w sposób tradycyjny. Dlatego aby umożliwić udział jak największej liczby osób – zaproszonych Gości i pracowników Instytutu, odbyły się one w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy internetowej Zoom, z jednoczesną transmisją uroczystości on-line na kanale YouTube.

Na wstępie prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor IBL, serdecznie przywitał przybyłych gości: Pana Edwarda Siarkę, Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pana dr. inż. Andrzeja Koniecznego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i Pana prof. dr. hab. Janusza Sowę, Przewodniczącego Rady Naukowej IBL.

Bardzo miłym akcentem było złożenie serdecznych życzeń pracownikom Instytutu Badawczego Leśnictwa przez Wiceministra Klimatu i Środowiska Pana Edwarda Siarkę, który dziękując za długoletnią i wytężoną pracę na rzecz polskiej przyrody i leśnictwa podkreślił konsekwencję, z jaką Instytut realizuje swoją naukową misję, prowadząc badania wzbogacające wiedzę niezbędną do prowadzenia gospodarki leśnej.

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański przyjmuje gratulacje dla pracowników Instytutu z rąk Wiceministra Klimatu i Środowiska Pana Edwarda Siarki

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański przyjmuje gratulacje dla pracowników Instytutu z rąk Wiceministra Klimatu i Środowiska Pana Edwarda Siarki

Następnie głos zabrał dr inż. Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, który pogratulował Instytutowi Badawczemu Leśnictwa tak zacnego jubileuszu.

zdjęcie z dr inż. Andrzej Konieczny

Przed wręczeniem odznaczeń zasłużonym pracownikom IBL odegrano powitalny sygnał myśliwski wykonany przez zespół trębaczy myśliwskich AKTEON z SGGW w Warszawie.

zdjęcie z 90-lecia

Uroczystość rozpoczęła się wyjątkowo podniosłym momentem, jakim było wręczenie Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za szczególne zasługi dla rozwoju nauk leśnych. W tym roku Medal został wręczony prof. dr. hab. Andrzejowi Grzywaczowi, Honorowemu Członkowi Rady Naukowej IBL, w uznaniu i podziękowaniu za wybitny wkład Profesora nie tylko w rozwój nauki, ale również Instytutu. Medal wręczyli członkowie Kapituły obecni na uroczystości.

wręczęcie medalu

Medal IBL im. Jana Teodora Hausbrandta został wręczony prof. dr. hab. Andrzejowi Grzywaczowi przez członków Kapituły Medalu

Następnie Wiceminister Środowiska i Klimatu Pan Edward Siarka, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska”, w uznaniu profesjonalizmu i odpowiedzialności w ramach pełnionych funkcji, nadał i wręczył w asyście prof. dr hab. Jacka Hilszczańskiego, Dyrektora IBL, odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska” pracownikom naukowym Instytutu. Otrzymali je:

Dr inż. Sławomir Ambroży
Dr inż. Sławomir Ambroży

Dr inż. Sławomir Ambroży

Dr hab. Andrzej Boczoń
Dr hab. Andrzej Boczoń

Dr hab. Andrzej Boczoń

Dr hab. Janusz Czerepko

Dr hab. Janusz Czerepko

Dr inż. Tomasz Jaworski
Dr inż. Tomasz Jaworski

Dr inż. Tomasz Jaworski

Dr inż. Mieczysław Kosibowicz
Dr inż. Mieczysław Kosibowicz

Dr inż. Mieczysław Kosibowicz

Dr inż. Anna Kowalska
Dr inż. Anna Kowalska

Dr inż. Anna Kowalska

Dr inż. Jan Łukaszewicz
Dr inż. Jan Łukaszewicz

Dr inż. Jan Łukaszewicz

Dr hab. Rafał Paluch
Dr hab. Rafał Paluch

Dr hab. Rafał Paluch

Prof. dr hab. Iwona Skrzecz
Prof. dr hab. Iwona Skrzecz

Prof. dr hab. Iwona Skrzecz

Dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL

Dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL

Odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska” przyznano również Panom dr. hab. Markowi Jabłońskiemu i dr. hab. Adamowi Kaliszewskiemu vel Kieliszewskiemu, którzy ze względu na ważne sprawy rodzinne nie mogli wziąć udziału w uroczystości.

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

W imieniu osób wyróżnionych głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który serdecznie podziękował w imieniu własnym i osób wyróżnionych stwierdzając, że jest to wielki zaszczyt, honor i uznanie dotychczasowych osiągnięć oraz aktywności. Jest to także pewien rodzaj inspiracji, zachęcenia do zwiększenia aktywności. Podkreślił również, że wśród wszystkich pracowników naukowych tylko 0,3% stanowią naukowcy – leśnicy. I tu pojawia się pewnie paradoks – z jednej strony zainteresowanie społeczeństwa lasem jest bardzo duże, lecz zainteresowanie osiągnięciami nauk leśnych czy tym w jaki sposób funkcjonują ekosystemy leśne, niestety jest już znikome. W nauce nie ma emerytury, można pracować do końca – podsumował Profesor.

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

Następnie Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr hab. Jacek Hilszczański przedstawił okolicznościową prezentację, podsumowującą dorobek naukowy i wydawniczy.

Na zakończenie uroczystości Goście jubileuszu na ręce Dyrektora IBL przekazali gratulacje dla wszystkich pracowników Instytutu, m.in.:

Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski – Dziekan Wydziału Lesnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (w imieniu Dziekanów wszystkich Wydziałów Leśnych),

Prof. dr hab. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych,

Dr inż. Janusz Dawidziuk – Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Film z obchodów jubileuszu 90-lecia IBL opublikowano na platformie YouTube Instytutu.

 

Opr. Artur Sawicki

Zdjęcia: Katarzyna Tkaczyk

LISTY GRATULACYNE (PDF)

 • Główny Inspektor Ochrony Środowiska
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Rada Główna Instytutów Badawczych
 • Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Translate »