Pracownik naukowy IBL ekspertem Komisji Ewaluacji Nauki!

2 lutego 2022 r. Minister Edukacji i Nauki powołał prof. dr. hab. Tomasza Oszako, pracownika naukowego Instytutu Badawczego Leśnictwa, do pełnienia funkcji eksperta Komisji Ewaluacji Nauki.

Do podstawowych zadań Komisji Ewaluacji Nauki należy przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji.

Ponadto eksperci KEN są odpowiedzialni za sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy, ewaluację jakości kształcenia w szkole doktorskiej, sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich, a także za współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, w ramach prowadzonej obecnie ewaluacji jakości działalności naukowej, pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa Pan prof. dr hab. Tomasz Oszako został powołany na eksperta Komisji Ewaluacji Nauki.

 

                     

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

 

opr. Artur Sawicki
fot. arch. IBL

Translate »