To już jutro – XIII Sesja Zimowej Szkoły Leśnej w Instytucie Badawczym Leśnictwa!

Podstawowym celem organizacji Zimowej Szkoły Leśnej jest stworzenie szerokiego i niezależnego interdyscyplinarnego forum prezentacji ważnych obecnie i w przyszłości problemów utylitarnych i poznawczych, a także koncepcji metod ich rozwiązywania, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Tegoroczne wydarzenie pt. „Leśnictwo Polski wobec wyzwań polityki UE", odbędzie się w dniach 14-16 marca 2023 roku (Budynek B).

 


Pierwszy dzień ZSL otworzą przedstawiciele Instytutu Badawczego Leśnictwa, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W bloku I. Sesja wprowadzająca, poruszona zostanie tematyka, m.in. dorobku legislacyjnego UE w zakresie lasów i leśnictwa w okresie poprzedzającym Europejski Zielony Ład 2019, unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 i jej konsekwencje dla polskich lasów, a także strategia Leśna Unii Europejskiej do 2030 r. – charakterystyka i próba oceny z perspektywy polskiego leśnictwa. 
Drugiego dnia w sesjach referatowych BLOKU II, omówione zostaną wyzwania stojące przed leśnictwem polskim. Poruszone zostaną tematy z zakresu: kryzysu klimatycznego, adaptacji lasu do zmian klimatu z hodowlanego punktu widzenia, możliwości zastosowania drewna i jego racjonalnego wykorzystania.
Trzeciego dnia nastąpi ciąg dalszy referatów poświęconych wyzwaniom stojącym przed leśnictwem polskim (BLOK II. cd.). Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu lasu i zdrowia publicznego, funkcja społeczna lasów w różnych jej aspektach oraz możliwości dywersyfikacji źródeł przychodów gospodarstwa leśnego.

Poniżej przedstawiamy pełny program wydarzenia:
https://www2.ibles.pl/web/zsl/program

Tegoroczne wydarzenie jest współorganizowane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Zostało objęte patronatem czasopism: Las Polski i Głos Lasu.

Tekst: W. Duranowska
Logo: Archiwum IBL

  
Translate »