VI Konferencja „Las i woda”

                   

Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza do wzięcia udziału w VI Konferencji „Las i woda”

 

organizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa przy współpracy z:

Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku
Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Białymstoku
Nadleśnictwem Supraśl
Patronat honorowy nad VI Konferencją „Las i woda” objęli:
DYREKTOR GENERALNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Celem VI edycji Konferencji „Las i woda” jest wymiana aktualnych wyników badań oraz poglądów naukowców, ekspertów i praktyków w zakresie interakcji las – woda. W jej ramach zostaną m.in. przedstawione doświadczenia związane z realizacją projektów realizowanych w Polsce w celu poprawy warunków wodnych w lasach czy też badania prowadzone w krajach europejskich. Spodziewanym efektem konferencji jest rozpowszechnienie wiedzy naukowej i praktycznej dotyczącej zagadnień związanych ze wzajemnym oddziaływaniem lasu i wody wśród jak największej liczby odbiorców i wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy osób związanych z leśnictwem i gospodarką wodną.
Obecne zagrożenia dla ekosystemów leśnych, związane są przede wszystkim ze zmianami klimatu i działalnością antropogeniczną, które wpływają, na jakość powietrza, jakość wód i naturalny obieg wody w zlewni rzecznej. Ograniczenie zagrożeń wymaga podejmowania przedsięwzięć zapobiegawczych ukierunkowanych odpowiednimi prognozami wykonanymi na podstawie wyników badań naukowych. W celu analizy tych zjawisk, określenia zakresu niezbędnych badań oraz działań mających na celu większą integrację zrównoważonej gospodarki leśnej i wodnej zorganizowano w Polsce w 1998 roku w Krakowie międzynarodową konferencję „Las i woda”. Później zorganizowano cztery kolejne w latach 2002, 2008, 2013 i 2017, a planowana szósta edycja jest ich kontynuacją. Rezultatami bezpośrednimi będzie podniesienie przez uczestników wiedzy dotyczącej interakcji lasu i wody, a także zbliżenie środowisk naukowych ze środowiskami praktyków. Rezultatami długofalowymi będzie zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy codziennej w lasach np. poprzez podniesienie umiejętności rozpoznania warunków wodnych w lasach, umiejętne planowanie wykorzystania wody czy też odpowiednie rozpoznanie stanu urządzeń wodnych. Konferencja „Las i Woda” jest cyklicznym spotkaniem naukowców i praktyków zajmujących się interakcjami między lasem i wodą. Tematyka każdej konferencji była ukierunkowana na wybrane aspekty gospodarki wodnej w lasach. Podczas konferencji w 2023 roku zaakcentowane zostaną tematy dotyczące: gospodarowania wodą w lasach o różnych formach ochrony, restytucji mokradeł, wpływie bobrów, jakości wód, wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną lasów.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek 18.04.2023 r.
12.00 – 13.00

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników konferencji

13.00 – 14.00 Obiad
14.30 – 15.00 Otwarcie konferencji
15.00 – 18.30

Sesja pierwsza: Las, zasoby wodne i zmiany klimatyczne

19.00 Kolacja
Środa 19.04.2023 r.
7.30 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 13.00

Wyjazd terenowy: Infrastruktura wodna w lasach i jej wpływ na siedliska leśne

13.30 – 14.30 Obiad
15.00 – 18.30 Sesja druga: Las a jakość wody
19.00 Kolacja
Czwartek 20.04.2023 r.
7.30 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 12.00

Sesja trzecia: Zrównoważona gospodarka leśna a zasoby wodne

12.00 – 12.30 Zakończenie konferencji
12.30 Obiad

Przy dużej liczbie zgłoszonych prezentacji od uczestników zagranicznych organizatorzy dopuszczają możliwość stworzenia specjalnej sesji w języku angielskim.

Zapraszamy na stronę konferencji

W związku z dużym zainteresowaniem Konferencją organizatorzy pragną poinformować, że pula wolnych miejsc została wyczerpana. Stworzona została lista rezerwowa, do której akces można zgłosić poprzez skrzynkę pocztową konferencji: forest_water@ibles.waw.pl. W miarę ewentualnego zwalniania się miejsc lub wygospodarowania nowych osoby z listy będą informowane indywidualnie o możliwości uczestnictwa w konferencji.

TERMINARZ

do 17 marca 2023 r. przesłanie abstraktów na adres: forest_water@ibles.waw.pl
18-20 kwietnia 2023 rKONFERENCJA

KOSZT UDZIAŁU

Uczestnictwo w VI Konferencji „Las i woda” dzięki dofinansowaniu przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka” oraz środków własnych Instytutu Badawczego Leśnictwa jest bezpłatne (pobyt w pokoju 2-os.). Preferowane jest uczestnictwo ze zgłoszeniem prezentacji na jedną z sesji. Liczba miejsc dla uczestników Konferencji jest ograniczona.

 

KONTAKT

Instytut Badawczy Leśnictwa
Zakład Ekologii Lasu
ul. Braci Leśnej 3
05-090 Sękocin Stary

E-mail: forest_water@ibles.waw.pl

dr inż. Michał Wróbel

tel. +48 22 7150 536, kom. +48 607 642 291

dr hab. inż. Andrzej Boczoń

tel. +48 22 7150 535

Komunikat I


Dofinansowano w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” programu „Doskonała Nauka” ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki

Translate »