Wspomnienie o śp. mgr. inż. Janie Smardzewskim

Mgr inż. Jan Smardzewski urodził się 11 grudnia 1942 r. w Woźnikach w powiecie płockim. W 1967 r. ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obronił pracę pt. „Wpływ obciążenia osi przedniej ciągnika Zetor 25 na jego sterowność” i uzyskał stopień magistra inżyniera, zaś w 1997 r. uzupełnił swoje wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Swoją karierę zawodową mgr inż. Jan Smardzewski rozpoczął na początku lat 60-tych jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wieliszewie, zaś po ukończeniu studiów podjął pracę w Nadleśnictwie Płock, skąd przeszedł na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Duninów. Następnie, zajmował stanowiska kierownika Zespołu Składnic Lasów Państwowych i kolejno starszego inspektora na Wydziale Rolnym Komitetu Wojewódzkiego w Płocku.

W 1982 r. został wicedyrektorem, a po roku dyrektorem Departamentu Zaopatrzenia i Utrzymania Ruchu w Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, w latach 1986-1989 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Gospodarki Drzewnej i Zaopatrzenia Materiałowego, później Departamentu Leśnictwa  w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Stanowisko dyrektora Departamentu Leśnictwa mgr inż. Jan Smardzewski piastował nieprzerwanie do 1993 r., w którym Ministerstwo nosiło nazwę Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W 1994 r. mgr inż. Jan Smardzewski został dyrektorem ds. Inwestycji oraz Dyrektorem Biura Zarządu Spółki Akcyjnej PAGED, w której zajmował się zagadnieniami inwestycji, sprawami administracyjnymi oraz nadzorem właścicielskim nad majątkiem spółki.

W 2001 r. prof. dr hab. Andrzej Klocek, ówczesny dyrektor IBL, powołał mgr. inż. Jana Smardzewskiego na swojego zastępcę ds. administracyjno-gospodarczych. Praca mgr. inż. Jana Smardzewskiego na rzecz Instytutu, trwająca do Jego przejścia na emeryturę w grudniu 2008 r. była nadzwyczaj skuteczna i efektywna. To dzięki Jego aktywności, poświęceniu i rzetelności oraz bogatemu doświadczeniu zawodowemu Instytut zyskał nową siedzibę w Sękocinie. Kolejną  zasługą mgr. inż. Jana Smardzewskiego było uporządkowanie spraw majątkowych Instytutu. Realizacji przez mgr. inż. Jana Smardzewskiego tych trudnych zamierzeń, zawsze towarzyszyła atmosfera życzliwości i przekonanie o powodzeniu podejmowanych zadań. Współpraca z Nim była dla Tych, którzy Go znali, czystą przyjemnością i źródłem osobistej satysfakcji.

Mgr inż. Jan Smardzewski zmarł 14 maja 2022 r.
Translate »