Genetyka drzew leśnych – powierzchnie testujące

Baza

Powierzchnie testujące

Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), plantacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035"; BLP-375.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Informacje o powierzchniach testujących i testowanych obiektach wprowadzane ręcznie raz do roku, po założeniu nowych powierzchni testujących.

Gromadzone dane (atrybuty)

 • Kod powierzchni testującej;
 • Region testowania;
 • Zestaw testowanego potomstwa;
 • Opiekun powierzchni;
 • Rok założenia powierzchni testującej;
 • Pora roku założenia powierzchni testującej;
 • Wysokość nad poziomem morza powierzchni testującej;
 • Wystawa zbocza powierzchni testującej;
 • Więźba sadzenia;
 • Liczba bloków (powtórzeń) na powierzchni testującej;
 • Liczba powtórzeń powierzchni testujących ten sam zestaw potomstwa;
 • Układ doświadczenia;
 • Wiek sadzonki w momencie sadzenia;
 • Symbol produkcyjny sadzonki;
 • Liczba wysadzonego potomstwa;
 • Numer obiektu;
 • Rodzaj obiektu;
 • Kod obiektu;
 • Numer w Krajowym Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego;
 • Numer Biura Nasiennictwa Leśnego;
 • Numer bloku/kwatery na powierzchni testującej;
 • Nr rzędu w bloku/na kwaterze powierzchni testującej;
 • Nr kolumny w bloku/na kwaterze powierzchni testującej;
 • Flaga wskazująca na to czy potomek istnieje;
 • Przyrost pierśnicy w mm;
 • Wysokość w cm;
 • Przyrost wysokości w cm;
 • Przeżywalność – wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Prostość pnia – wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Szerokość kory – wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Pokrój drzewa – wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Podatność pnia na rozwidlenia – wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Wysokość najniższego rozwidlenia – wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Kąt wyrastania gałęzi – wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Grubość gałęzi – wartość liczbowa z przedziału 0-9;
 • Fenologia wiosenna – wartość liczbowa z przedziału 0-15;
 • Fenologia jesienna – wartość liczbowa z przedziału 0-15.

Szacunkowa liczba rekordów

22

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Jana KowalczykaZakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

Jan Kowalczyk

Translate »