Nasiennictwo leśne – obradzanie

Baza

Obradzanie

Ocena nasion drzew i krzewów leśnych - monitoring obradzania drzew i jakości materiału siewnego; BLP-360.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Dane z SILP-u, z bazy SILPweb-ZASOBY, importowane jednorazowo po zakończeniu akcji wypełniania meldunków przez Nadleśnictwa.

Gromadzone dane (atrybuty)

 • Typ obiektu;
 • Numer obiektu z rejestru leśnego materiału podstawowego LP;
 • Rok założenia plantacji nasiennej;
 • rok złożenia meldunku o urodzaju;
 • Stwierdzony stopień urodzaju w roku ubiegłym na plantacji lub w drzewostanie;
 • Stopień wykorzystania urodzaju z poprzedniego roku;
 • Ilość pozyskanych szyszek (owocostanów) w roku ubiegłym w drzewostanie w kg;
 • Ilość pozyskanych szyszek (owocostanów) w roku ubiegłym w GDN w kg;
 • Ilość pozyskanych szyszek (owocostanów) w roku ubiegłym w WDN w kg;
 • Ilość pozyskanych szyszek (owocostanów) w roku ubiegłym na plantacji nasiennej w kg;
 • Ilość nasion zebranych lub uzyskanych po wyłuszczeniu szyszek w roku ubiegłym w drzewostanie w kg;
 • Ilość nasion zebranych lub uzyskanych po wyłuszczeniu szyszek w roku ubiegłym w GDN w kg;
 • Ilość nasion zebranych lub uzyskanych po wyłuszczeniu szyszek w roku ubiegłym w WDN w kg;
 • Ilość nasion zebranych lub uzyskanych po wyłuszczeniu szyszek w roku ubiegłym na plantacji nasiennej w kg;
 • Przewidywany stopień urodzaju w roku bieżącym na plantacji lub w drzewostanie;
 • Zbiór szyszek (owocostanów) w bieżącym roku, przewidywany na podstawie tegorocznego urodzaju i zapotrzebowania – drzewostany nasienne razem [kg];
 • Zbiór szyszek (owocostanów) w bieżącym roku, przewidywany na podstawie tegorocznego urodzaju i zapotrzebowania – gospodarcze d-stany nasienne [kg];
 • Zbiór szyszek (owocostanów) w bieżącym roku, przewidywany na podstawie tegorocznego urodzaju i zapotrzebowania – wyłączone d-stany nasienne [kg];
 • Zbiór szyszek (owocostanów) w bieżącym roku, przewidywany na podstawie tegorocznego urodzaju i zapotrzebowania – plantacje nasienne [kg];
 • Zapotrzebowanie na nasiona w kg;
 • Powierzchnia d-stanów dojrzałych do obradzania [ha];
 • Powierzchnia d-stanów dojrzałych do obradzania dla GDN [ha];
 • Powierzchnia d-stanów dojrzałych do obradzania dla WDN [ha];
 • Powierzchnia plantacji nasiennych dojrzałych do obradzania [ha].

Szacunkowa liczba rekordów

6574

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u mgr inż. Władysława KantorowiczaZakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.

Źródło danych

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Odpowiedzialny za zbiór danych

mgr inż. Władysław Kantorowicz

Translate »