Owady – wykaz posuszu, złomów i wywrotów

Baza

Owady – wykaz posuszu, złomów i wywrotów

Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w latach 2012-2016, BLP-380.

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Raz w roku

Gromadzone dane (atrybuty)

  • Posusz – drewno zasiedlone przez szkodniki w bieżącym roku w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
  • Posusz – drewno opuszczone przez szkodniki wtórne w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
  • Posusz – drewno bez oznak żerowania szkodników wtórnych w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
  • Złomy i wywroty – drewno zasiedlone przez szkodniki w bieżącym roku w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
  • Złomy i wywroty – drewno opuszczone przez szkodniki wtórne w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
  • Złomy i wywroty – drewno bez oznak żerowania szkodników wtórnych w m3 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
  • Nadleśnictwo, RDLP, Adres.

Szacunkowa liczba rekordów

156614

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Tomasza JabłońskiegoZakład Ochrony Lasu.

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński

Translate »