Rejonizacja ognisk gradacyjnych chrabąszczowatych na terenie Polski

Baza

Rejonizacja ognisk gradacyjnych chrabąszczowatych na terenie Polski

Źródło oraz częstotliwość zasilania

Raz w roku

Gromadzone dane (atrybuty)

 • Nadleśnictwo, RDLP, Adres;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: szkółki;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: odnowienia;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: zalesienia;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: plantacje;
 • Powierzchnia według kategorii użytków w hektarach: poprawki i dolesienia;
 • Pędraki 1 roczne;
 • Pędraki 2 letnie;
 • Pędraki 3 letnie i starsze;
 • Szczep mieszany;
 • Poczwarki;
 • Rojka chrabąszczy;
 • Gatunek chrabąszcza;
 • Liczba szczepów.

Szacunkowa liczba rekordów

32066

Kontakt do Autorów danych

Informacje merytoryczne można uzyskać u dr inż. Tomasz Jabłoński oraz dr inż. Grzegorza TarwackiegoZakład Ochrony Lasu.

Źródło danych

Zakład Ochrony Lasu

Odpowiedzialny za zbiór danych

dr inż. Tomasz Jabłoński, dr inż. Grzegorz Tarwacki

Translate »