Bożena Kornatowska

Instytut Ochrony Środowiska, Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu
ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa
Fax 22 629 52 63; e-mail b.kornatowska@ios.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiany klimatu a ekosystemy leśne: aktualna polityka klimatyczna

Climate change and forest ecosystems: current climate policy

Autorzy: Kornatowska B., Smogorzewska M.

Translate »