Dawid Marczak

Kampinoski Park Narodowy, ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, Polska; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa, Polska;
Tel. +48 22 7226001, e-mail: dawid.marczak@gmail.com

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wybiórczość siedliskowa żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus (Scriba) i żuka wiosennego Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae) w borze sosnowym świeżym w zależności od wieku drzewostanu

Habitat selection by two species of dung beetle, Anoplotrupes stercorosus (Scriba) and Trypocopris vernalis (L.) (Coleoptera: Geotrupidae), changes with stand age in a fresh pine forest

Autorzy: Marczak D.

Sezonowość oraz wybiórczość siedliskowa żuków (Coleoptera: Geotrupidae) wabionych odchodami łosia Alces alces L. w Kampinoskim Parku Narodowym

Seasonality and habitat preferences of dung beetles (Coleoptera: Geotrupidae) attracted to moose Alces alces L. dung in the Kampinos National Park

Autorzy: Marczak D., Mroczyński R.

Translate »