Hubert Lachowicz

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary
ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Fax: +48 0227150313, e-mail: H.Lachowicz@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Struktura włókien drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w północno-wschodniej Polsce

Structure of silver birch wood fibers (Betula pendula Roth.) in north-eastern Poland

Autorzy: Lachowicz H.

Wybrane wskaźniki jakości technicznej drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w północno-wschodniej Polsce

Selected indicators of technical quality of silver birch (Betula pendula Roth.) wood in north-eastern Poland

Autorzy: Lachowicz H.

Translate »