Jacek Łoziński

Maćkowa Ruda 57
16-503 Krasnopol
e-mail: jacloz@poczta.onet.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiany drzewostanów świerkowych objętych ochroną ścisłą w Wigierskim Parku Narodowym

Changes of the norway spruce strictly protected forests in the Wigry National Park

Autorzy: Łoziński J.

Translate »