Jarosław Lasota

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Zakład Gleboznawstwa Leśnego, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Tel. +48 12 6625031, e-mail: rllasota@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wymagania troficzne wybranych gatunków krzewiastych występujących w lasach

The trophic requirements of selected underwood species occurring in forests

Autorzy: Lasota J., Błońska E., Wanic T., Zwydak M.

Rola uziarnienia gleb w ocenie jakości siedlisk górskich

The use of particle size distribution of soils in estimating quality of mountain forest sites

Autorzy: Lasota J., Błońska E., Zwydak M., Wanic T.

Translate »