Katarzyna Nawrot-Chorabik

University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Department of Forest Pathology, Mycology and Tree Physiology
al. 29-Listopada 46, 31-425 Kraków, Poland
e-mail: rlnawrot@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Brak powiązanych wpisów

Translate »