Katarzyna Nawrot-Chorabik

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Fitopatologii Leśnej
Al. 29 Listopada 46, 31–425 Kraków, Polska
Fax +48 124119715; e-mail: rlnawrot@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Interakcje pomiędzy kalusem trzech genotypów Abies alba a grzybami o różnym statusie ekologicznym

Interactions among three genotypes of Abies alba callus and fungi with different ecological status

Autorzy: Nawrot-Chorabik K., Jankowiak R.

Translate »