Marek Kozioł

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Entomologii Leśnej, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, e-mail: mekoziolek@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zróżnicowanie entomofauny szyszek świerka pospolitego Picea abies (L.) Karst. w aspekcie zmiennego obradzania drzewostanów świerkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym

Diversification of entomofauna of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. cones in the aspect of variable spruce stands masting in the Tatry National Park

Autorzy: Kozioł M.

Translate »