Monika Wąsowska

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00–679 Warszawa

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stonkowate (Coleoptera: Chrysomelidae) jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej

Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) as an element of ecological monitoring in Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Wąsowska M.

Translate »