Pavlo Khoyetskyy

Ukraiński Narodowy Uniwersytet Leśno-Techniczny, ul. O. Kobylanśkoji 1, Lwów, Ukraina
Tel +380678458477; e-mail: hpb@ua.fm

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stan populacji łosia na Ukrainie

The population status of elk (Alces alces) in Ukraine

Autorzy: Khoyetskyy P.

Dynamika liczebności niedźwiedzia brunatnego w Karpatach Wschodnich

The peculiarities of bear numbers dynamics in the Eastern Carpathians

Autorzy: Khoyetskyy P.

Translate »