Piotr Sewerniak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu
ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
Tel. +48 56 6112551, e-mail: sewern@umk.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ uziarnienia gleby na bonitację drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce

The influence of soil texture on the site index of Scots pine stands in south-west Poland

Autorzy: Sewerniak P.

Sukcesja wtórna drzew w krajobrazie wydmowym stałej powierzchni badawczej Glinki w świetle analizy GIS

Secondary succession of trees in the dune landscape of the “Glinki” long-term research area analysis with GIS

Autorzy: Sewerniak P., Mendyk Ł.

Translate »