Robert Krawczyk

Nadleśnictwo Wielbark, ul. Czarnieckiego 19, 12-160 Wielbark
Tel. +48 600 292 788, e-mail: robert.krawczyk@olsztyn.lasy.gov.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zalesienia a sukcesja wtórna

Afforestation and secondary succession

Autorzy: Krawczyk R.

Możliwości wykorzystania procesów sukcesyjnych w przebudowie drzewostanów na gruntach porolnych na przykładzie Nadleśnictwa Wielbark

The potential utility of successional processes during timber stand improvement on post-agricultural land in the Wielbark Forest District: a case study

Autorzy: Krawczyk R.

Translate »