Tomasz J. Wodzicki

Instytut Badawczy Leśnictwa, Niestacjonarne Studia Doktoranckie (NSD), Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150561, e-mail: t.wodzicki@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Specyfika problemowa nauk leśnych i metodyki badań w dziedzinie leśnictwa*

Challenges concerning terminology and methodology in forest sciences*

Autorzy: Wodzicki T.

Inżynieria jako twórcza metoda wdrażania postępu nauki w leśnictwie

Creative engineering – introducing the progress of science to forestry

Autorzy: Wodzicki T.

Las – fotosfera życia w atmosferze Ziemi

Forest – the photosphere of life in the Earth's atmosphere

Autorzy: Wodzicki T.

Translate »