Tomasz Mokrzycki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 5938152, e-mail: tomasz_mokrzycki@sggw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Kornikowate (Coleoptera, Scolytidae) jako element monitoringu ekologicznego w Puszczy Białowieskiej

Bark beetles (Coleoptera, Scolytidae) as an element of ecological monitoring in the Białowieża Primeval Forest

Autorzy: Mokrzycki T.

Chrząszcze saproksyliczne (Coleoptera) obszaru ochrony ścisłej Bukowa Góra w Roztoczańskim Parku Narodowym

Saproxylic beetles (Coleoptera) of the strictly protected area Bukowa Góra in the Roztoczański National Park

Autorzy: Papis M., Mokrzycki T.

Translate »