Zbigniew Głodowski

Nadleśnictwo Wipsowo
Wipsowo 51C, 11-010 Barczewo

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ gatunków domieszkowych na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawie założonej metodą Szymańskiego

Effect of admixture species on the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) in a plantation established using the Szymanski Method in relation to the type of log manipulation

Autorzy: Andrzejczyk T., Głodowski Z.

Translate »