Zbigniew Witkowski

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszków 71
Tel. +48 51 2355245, e-mail: zbigniew.witkowski@onet.eu

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Spór o Puszczę Białowieską w świetle sporu o ochronę przyrody na świecie

The Białowieża Forest controversy in the light of the world dispute in conservation biology

Autorzy: Witkowski Z.

Translate »