Rola świerka w ochronie ekosystemów leśnych Europy

Autorzy

  • Jan Kowalczyk Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
    ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
  • Justyna A. Nowakowska Instytut Badawczy Leśnictwa, Laboratorium Biologii Molekularnej, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
  • Anna Żółciak Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »