Współpraca w dziedzinie badań leśnych z naukowcami niemieckimi

Autorzy

  • Adam Tomasz Sikora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, 02-362 Warszawa; Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
    Tel. +48 22 3187088, e-mail: adam.sikora@ckps.lasy.gov.pl

Abstrakt

DOI
Source
Print ISSN
Online ISSN
Type of article
Original title
Publisher
Date
Translate »